भारत की संस्कृति के लिए... भाषा की उन्नति के लिए... साहित्य के प्रसार के लिए

अधिगत जागल हो सजनी / गुलाल साहब

Kavita Kosh से
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोज

अधिगत जागल हो सजनी।
खोजत-खोजत सतगुरु पावल, ताहि चरनवाँ चितवा लागल हो सजनी।।
साँझि समय उठि दीपक बारल, करमवा मनुबाँ पागल हो सजनी।।
चललि उबटि बाट, छुटलि दकल घाट, गरजि गगनवा अनहद बाजल हो सजनी।।
गइली अनँदपुर भइली अगम सूर, जितली मैदनवाँ नेजवा गाड़ल हो सजनी।।
कहै गुलाल हम प्रभुजी पावल, फरल लिलरवा पपवा भागल हो सजनी।।