भारत की संस्कृति के लिए... भाषा की उन्नति के लिए... साहित्य के प्रसार के लिए

कैद छु / बैरागी काइँला

Kavita Kosh से
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोजबाधें मैले जब हजुरको बिम्बलाई मभित्र
मेरो माया सब हजुरको दृष्टिको कैदभित्र
जानी जानी अझ हजुरलेहैन है–भन्नुहुन्छ
आँखामा कैद छु हजुरको–लाज भो ? –हाँस्नुहुन्छ ।