भारत की संस्कृति के लिए... भाषा की उन्नति के लिए... साहित्य के प्रसार के लिए
लोक संगीत
कविता कोश विशेष क्यों है?
कविता कोश परिवार

गोरक्षगुरु / दैवज्ञकेशरी अर्ज्याल

Kavita Kosh से
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोज

 
आफ्ना शीर्षमहा सहसदलमा तस्वोमिंका-मध्यमा
तेजोमूर्ति विराजमान समझी गोरक्षका पादुका
श्री गोरक्ष गुरु कृपाश्रय धरी नाना हठ-ग्रन्थको
सिद्धान्तार्थ भरी दुवै शतकका टीका अपूर्वे कहूँ ।।१।।

यस् संसारमहाँ अनेक मतका जञ्जालमा सार हो
योगाभ्यास भनी महामुनिहरु सिद्धान्त बाँधी तर्‍या ।
श्री गोरक्ष गुरु प्रसन्न मनले प्रज्ञा भरुन् योगकी
कर्णेल [श्री] रणवीर मन्लिटमा यो ध्याइ भाषा बन्यो ।।२।।

कही विस्तारैले बुझि पनि सबैले नसकिन्या
कही संक्षेपैले कहनु पनि वस्तू नकहिन्या ।
इहा श्री गोरखले सकल मत सारार्थ चुनियो
मनाया सिद्धान्त प्रकट करुणाले जगमहाँ ।।३।।

श्री गोरख गुरु कृपाश्रय मिली गोरक्ष वाक्यार्थमा
जो मैले रचना गर्‍या लखि रिझुन योगीहरु चित्तले ।
भाषा हो भनि हेलना अनि गरुन शब्दार्थ जान्याहरु
योगाभ्यास नभै रहस्य मिलनू कष्टै छ शब्दार्थले ।।४।।

शाके सत्र शये वयालिसमहा शुकलाष्टमी चैत्रमा
स्थाने कान्तिपुरी-पूरे विरचना पूर्णे भयो [योग] को ।
गोरक्षशतकम् महाअतुलनम् भाषा अपूर्वे भनी
मन्त्री श्री रणवीरसिंह कृतिको आज्ञामा हुँदामा बन्यो ।।५।।

                            [अनुदित 'गोरक्ष-योगशास्त्र' बाट]
                                  'बुइँगल'बाट साभार