भारत की संस्कृति के लिए... भाषा की उन्नति के लिए... साहित्य के प्रसार के लिए

यता हेर्यो यतै मेरा नजर्मा राम प्यारा छन् / मोतिराम भट्ट

Kavita Kosh से
यहाँ जाएँ: भ्रमण, खोज

यता हेर्योँ यतै मेरा नजर्मा राम प्यारा छन्
उता हेर्योँ उतै मेरा नजर्मा राम प्यारा छन्।

यसो भन्छौ त फल्फुल्मा उसो भन्छौ त जल्थल्मा
जता हेर्योत उतै मेरा, नजर्मा राम प्यारा छन्।

त्रिलोक चौधै भुवन् माहाँ प्रभु प्यापक जहाँ ताहाँ
कहाँ सम्मन भनूँ याहाँ सबैमा राम प्यारा छन्।

रसीलो रामको नाउ भजन् तिन्को सधैं गाउ,
दरस्मो हर्बखत पाउ दयालू राम प्यारा छन्।

पियारा भै हरी मेरा सधैं मन्मा रहुन् डेरा,
सबै संसारले भन्छन् र मातीराम प्यारा छन्।