Last modified on 24 सितम्बर 2016, at 03:38

अइलै माता राजेश्वरी भवनमा / रामधारी सिंह 'काव्यतीर्थ'

अइलै माता राजेश्वरी भवनमा, श्री सतपाल ललनमा ना।
अइलै योगिराज हंस सदनमा श्री सतपाल ललनमा ना।
योगिराज हंस बड़ी खुश होलै, नाचेॅ लागलै प्रेमीगण माहत्मा।।
श्री राजेश्वरी भवनमा ना।
योगिराज हंस खुशी सेॅ भरलोॅ प्रेमी बीच बाँटे मिष्टनमा
श्री राजश्वरी भवनमा ना।
इक्कीस सितंबर उन्नीस सौ इकावन, धरती पर अइलै सतपाल भगवनमा
श्री राजेश्वरी भवनमा ना।
नाम संस्कार भेलै, पंडित करै मंत्र उच्चारण
श्री राजेश्वरी भवनमा ना।