Last modified on 29 अक्टूबर 2016, at 21:24

अज अनादि अविगत अलख / हनुमानप्रसाद पोद्दार

(राग माँड-ताल कहरवा)

अज अनादि अविगत अलख, अकल अतुल अविकार।
 बंदौं शिव-पद-युग-कमल अमल अतीव उदार॥-१॥

 आर्तिहरण सुखकरण शुभ भुक्ति-मुक्ति-दातार।
 करो अनुग्रह दीन लखि अपनो विरद विचार॥-२॥

 पर्‌यो पतित भवकूप महँ सहज नरक-‌आगार।
 सहज सुहृद पावन-पतित, सहजहि लेहु उबार॥-३॥

 पलक-पलक आशा भर्‌यो, रह्यो सुबाट निहार।
 ढरो तुरंत स्वभाववश, नेक न करो अबार॥-४॥