Last modified on 7 नवम्बर 2014, at 16:27

कठपुतरी / पढ़ीस

ठुनुकि-ठुनुकि ठिठुकी कठपुतरी।
रंगे काठ के जामा भीतर
अनफुरू[1] पिंजरा पंछी ब्वाला,
नाचि-नाचि अँगुरिन पर थकि-थकि
ठाढ़ि ठगी असि जसि कठपुतरी।
छिनु बोली, छिनु रोयी गायी,
धायी धक्कन उछरि-पछरि फिरि;
उयि ठलुआ की ठलुहायिन ते
परी ‘चकल्लस’ मा कठपुतरी।

शब्दार्थ
  1. सचमुच