Last modified on 3 फ़रवरी 2016, at 11:04

कनयारी फूले डो माय / कोरकू

   ♦   रचनाकार: अज्ञात

कनयारी फूले डो माय
कनयारी फूले डो माय
कनयारी फूले डो माय बेआ का जोवेना रे
कनयारी फूले डो माय बेआ का जोवेना रे
बेटी का डीयो डो माय
बेटी का डीयो डो माय
बेटी का डीयो डो माय टापी न पेला रे रे
बेटी का डीयो डो माय टापी न पेला रे रे
जंगेला चलो डो माय
जंगेला चलो डो माय
जंगेला चले डो माय दुनिया न देखी से हो
जंगेला चले डो माय दुनिया न देखी से हो
बेटी का डूकी डो माय
बेटी का डूकी डो माय
बेटी का डूकी डो माय भगवाना जाने से हो
बेटी का डूकी डो माय भगवाना जाने से हो

स्रोत व्यक्ति - संगीता, ग्राम - मकड़ाई