Last modified on 25 जून 2019, at 18:52

प्रकृति आ हम / एस. मनोज

हम प्रकृति क उजारि
बसा लेलहुँ शहर
आ आब ताकि रहल छी
पोखरि , माँछ,मखान ,धान
पीपरक छाँव
कोयलीक कूक
मंद शीतल पवन
बरखा बुन्नी
शीत बताश
बाढि आ सुखारक
प्राकृतिक उपचार।
प्रकृति सँ छेङछाड
जीवन सँ छेड़छाड थिक।
प्रकृति विनिष्ट भ जाएत
त जीवन विनष्ट भ जाएत
प्रकृति आ जीवन संगे रहत
निर्णय मनुखे क हाथ अछि
ओ प्रकृति क साथ रहत
वा ओकरा उजारत