Last modified on 18 अक्टूबर 2013, at 20:58

प्रीत-15 / विनोद स्वामी

जिंयां-जियां तूं जादा चांवती
पाणी रा घड़ा ल्यांवती,
घडि़यो
भरतो-रीततो
आ ई बात बतांवतो
पाणी नै रोज।