Last modified on 1 फ़रवरी 2016, at 15:14

ये बहना डो ये बहना लेना डो / कोरकू

   ♦   रचनाकार: अज्ञात

ये बहना डो ये बहना लेना डो
बुलवा ईन डायेन ये बहना डो
ये बहना बहना बुलवा डो ईन डायेन ये बहना डो
ये बहना बहना बुलवा डो ईन डाये ये डाई जा ये डाई
इयां उरान नी डायेन मारे कजली गाय नी कोनकेन मारे
ये डाई जा ये डाई इयां उरान जा कपली गेई जा
कोनकेन मारे ये बहना बुलवा डो
ईन डायेन ये बहना ये बहना ये बहना बहना बुलवा डो
ईन डायेन ये बहना डो ये बहना कपली गेई कोनकेन मारे
ये डाई जा ये डाई ईन भी से असली कोन्जई जा डाई
ये डाई जा झाडी टालटेन ईन उलडे मारे

स्रोत व्यक्ति - माखन, ग्राम - आमाखाल