Last modified on 17 सितम्बर 2015, at 13:50

सोनै को झुनझुना बाजनो / अज्ञात रचनाकार

सोनै को झुनझुना बाजनो,
जड़ाऊ झुनझुना बाजनो।
बाके बाबा लाए चाउ तैं,
बाकी दादी बलैयां लेइ रे।
बाके बाबुल लाए चाउ तैं,
बाकी मइया बलैयां लेइ रे।